thietbiphucan.vn

DỤNG CỤ ĐO ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN

Dụng cụ đo độ mặn nước biển có tên gọi phổ biến là khúc xạ kế đo độ mặn. Máy sử dụng phương pháp khúc xạ để xác định nồng độ muối của nước biển. Với đơn vị đo được biểu thị đến một phần nghìn sẽ giúp bạn xác định chính xác độ mặn của nước biển.

 DỤNG CỤ ĐO ĐỘ MẶN NƯỚC BIỂN

Biển là một bộ phận của bề mặt trái đất, ở biển ẩn chứa rất nhiều tài nguyên quý giá và cả nguồn sinh vật biển phong phú đáp ứng nhu cầu của con người. Vì vậy, con người không chỉ khai thác biển mà còn cần có những hiểu biết về biển và có ý thức giữ gìn môi trường này. Như một sản phẩm đắc lực phục vụ các công việc nghiên cứu cũng như bảo vệ, khai thác môi trường biển, chúng tôi giới thiệu đến bạn dụng cụ đo độ mặn nước biển.


www.thietbiphucan.vn

 Dụng cụ đo độ mặn nước biển có tính ứng dụng cao

Dụng cụ đo độ mặn nước biển có tên gọi phổ biến là khúc xạ kế đo độ mặn. Máy sử dụng phương pháp khúc xạ để xác định nồng độ muối của nước biển. Với đơn vị đo được biểu thị đến một phần nghìn sẽ giúp bạn xác định chính xác độ mặn của nước biển.

Sau đây là một vài ứng dụng chủ yếu của dụng cụ đo độ mặn nước biển:

Thứ nhất, máy được sử dụng để xác định môi trường nước biển. Không phải nước biển đều có nồng độ muối như nhau. Thực tế, người ta phân chia môi trường biển thành : môi trường nước lợ và môi trường nước mặn. Việc phân chia dựa vào nồng độ muối trong nước biển. Xác định môi trường nước biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nghiên cứu hải dương học cũng như hoạt động khai thác môi trường biển.

Thứ hai, dụng cụ đo độ mặn nước biển được dùng để hỗ trợ cho các hoạt động khai thác môi trường biển. Ngày nay, ngoài việc đánh bắt hải sản và khai thác các nguồn lợi sinh vật khác từ biển ( ngọc trai, san hô,…), người ta đã quan tâm đến vấn đề nuôi trồng thủy hải sản trong môi trường biển. Các nơi ven biển có điều kiện thích hợp có thể thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy hải sản để cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Để thành công trong việc nuôi trồng thủy hải sản trong môi trường nước biển, người ta cần có sự nghiên cứu kỹ càng cũng như thường xuyên kiểm tra sự sinh trưởng, phát triển cũng như môi trường sống của các sinh vật này. Dụng cụ đo độ mặn nước biển là sản phẩm không thể thiếu vì xác định độ mặn của nước biển giúp đưa ra cơ sở xem xét việc nuôi trồng loại sinh vật đó có phù hợp với môi trường biển ở một địa phương cụ thể hay không hay để kiểm tra sự thay đổi trong độ mặn của nước biển để có phương án ứng phó nếu các sinh vật đang nuôi trồng không thể thích nghi.

Tóm lại, dụng cụ đo độ mặn nước biển rất cần thiết cho nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng trong hoạt động nuôi trồng khai thác môi trường biển.