thietbiphucan.vn

Chính sách

Điều khoản Dịch vụ

 ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06  năm 2020

  Lưu ý:

Việc sử dụng hoặc truy cập vào website http://thietbiphucan.vn (“PHÚC AN TECH”) sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản Dịch Vụ này với một doanh nghiệp có thông tin như sau:

+ Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC AN (“PHÚC AN TECH”)

+ Địa chỉ trụ sở: Văn phòng 02, Lầu 08 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ CHí Minh.

+ Mã số doanh nghiệp: 0310732148

Do đó, vui lòng đọc kỹ các thông tin nêu tại đây trước khi sử dụng các chức năng của PHÚC AN TECH để có được trải nghiệm tốt nhất.

1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1.1. Quyền của Khách hàng

- Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho PHÚC AN TECH trong quá trình mua hàng tại PHÚC AN TECH. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email hoặc gọi điện trực tiếp cho PHÚC AN TECH.

- Nhận Sản phẩm đúng thời gian, địa điểm và theo đúng thỏa thuận của Các Bên;

- Được PHÚC AN TECH bảo hành sản phẩm theo chính sách của PHÚC AN TECH;

- Được PHÚC AN TECH giao Sản phẩm đến địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng, trừ trường hợp Các bên có thỏa thuận khác;

- Được đổi trả Sản phẩm khi đáp ứng được các điều kiện theo chính sách của PHÚC AN TECH;

- Được bảo mật mọi thông tin đã cung cấp cho PHÚC AN TECH và các thông tin liên quan khác phục vụ cho thực hiện giao dịch tại PHÚC AN TECH theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng của PHÚC AN TECH;

- Quyền lợi khác theo Chính sách của PHÚC AN TECH và quy định của pháp luật.

1.2. Trách nhiệm của Khách hàng

- Thực hiện việc thanh toán, nhận Sản phẩm đúng theo thỏa thuận với PHÚC AN TECH. Tuân thủ đúng quy

định của PHÚC AN TECH và quy định của pháp luật hiện hành khi tham gia giao dịch mua bán Sản phẩm tại

PHÚC AN TECH;

- Khách hàng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân phục vụ cho việc thực hiện giao dịch trên PHÚC AN TECH;

- Khách hàng phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của PHÚC AN TECH  khi mua hàng tại PHÚC AN TECH;

- Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho PHÚC AN TECH Trong trường hợp Khách hàng phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho PHÚC AN TECH để hai bên cùng hợp tác xử lý;

- Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết và hỗ trợ PHÚC AN TECH trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu hoàn tiền/đổi trả phát sinh (nếu có);

- Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng các chức năng trên website của PHÚC AN TECH khi thực hiện giao dịch trên PHÚC AN TECH vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của PHÚC AN TECH hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật và PHÚC AN TECH; 

- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của PHÚC AN TECH bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của quốc tế có liên quan;

- Không hành động gây mất uy tín của PHÚC AN TECH dưới mọi hình thức;

- Không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt

động đúng đắn trên PHÚC AN TECH;

- Không hạn chế hoặc ngăn cản Khách hàng khác sử dụng và hưởng các tính năng của PHÚC AN TECH;

- Không gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

- Không cung cấp, đăng tải, truyền bá các thông tin không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc làm giảm uy tín của PHÚC AN TECH;

- Chịu trách nhiệm bồi thường nếu phát sinh thiệt hại do hành vi của mình vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, Chính sách của PHÚC AN TECH, quy định của pháp luật đối với PHÚC AN TECH trong quá trình thực hiện giao dịch tại PHÚC AN TECH.

2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHÚC AN TECH

2.1. Quyền của PHÚC AN TECH

- Thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm Họ và tên; Số điện thoại; Email; Địa chỉ; Thông tin yêu cầu của Khách hàng; và các thông tin khác phục vụ cho việc mua bán Sản phẩm tại PHÚC AN TECH;

- Được nhận đúng và đầy đủ tiền mua Sản phẩm sau khi đã bàn giao Sản phẩm cho Khách hàng theo thỏa thuận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2.2. Trách nhiệm của PHÚC AN TECH

- Tích cực giải quyết khiếu nại, các ý kiến yêu cầu của Khách hàng nếu có phát sinh theo đúng thời hạn và quy chế, quy định của PHÚC AN TECH;

- Đảm bảo giao đúng, đủ Sản phẩm như đã mô tả và cam kết với Khách hàng. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản phẩm do mình bán; 

- Bảo hành Sản phẩm theo chính sách của PHÚC AN TECH;

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin của Khách hàng theo quy định chính sách của PHÚC AN TECH và Pháp luật;

- Cung cấp cho Khách hàng những chính sách đổi/trả và bảo hành rõ ràng, hợp lý và có trách nhiệm thông báo mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật mới; Việc thông báo sẽ được thực hiện qua địa chỉ hộp thư điện tử hoặc số điện thoại do Khách hàng cung cấp;

- Cam kết thực hiện đúng các quy định xử lý đơn hàng, vận chuyển Sản phẩm, tích cực giải quyết các khiếu nại phát sinh trong suốt quá trình tham gia bán Sản phẩm cho Khách hàng.

3. CHẤM DỨT ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

- Điều Khoản Dịch Vụ sẽ tiếp tục có hiệu lực với Khách hàng cho đến khi bị chấm dứt bởi Khách hàng hoặc PHÚC AN TECH. PHÚC AN TECH có thể chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào PHÚC AN TECH vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm trường hợp Khách hàng thực tế hoặc bị nghi ngờ là đã vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này và/hoặc bất kỳ quy định nào khác của PHÚC AN TECH;

- Nếu Khách hàng hoặc PHÚC AN TECH chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ, hoặc nếu PHÚC AN TECH chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào PHÚC AN TECH, Khách hàng đồng ý rằng PHÚC AN TECH sẽ không có bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với Khách hàng, và PHÚC AN TECH sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng đã thanh toán, trong phạm vi tối đa được pháp luật liên quan cho phép;

- Khách hàng có thể chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ, rõ ràng hoặc theo tính chất của điều khoản sẽ giữ nguyên hiệu lực ngay cả sau khi chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ.

4. KHIẾU NẠI

- Khách hàng có quyền khiếu nại khi mua Sản phẩm tại PHÚC AN TECH;

- Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử;

- Nội dung khiếu nại của Khách hàng phải có các thông tin sau:

   + Lý do khiếu nại;

   + Căn cứ khiếu nại;

   + Thông tin Khách hàng, bao gồm cả thông tin liên lạc.

- Trường hợp Khách hàng gửi khiếu nại bằng giấy thì bản khiếu nại phải được Khách hàng ký tên và gửi đến địa chỉ:

   + Tên Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC AN.

   + Địa chỉ: Số 12 Đường số 9, Khu dân cư Bình Chiểu, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức,  TP.Hồ Chí Minh; hoặc

- Trường hợp Khách hàng gửi khiếu nại bằng thư điện tử thì Khách hàng gửi bản Khiếu nại bằng địa chỉ email và gửi đến địa chỉ email của PHÚC AN TECH: info@phucan-tech.com ;

- PHÚC AN TECH sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhậnđược khiếu nại;

- PHÚC AN TECH chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Khách hàng hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 4.3;

- Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 4.3, người có thẩm quyền đại diện PHÚC AN TECH sẽ thông báo cho Khách hàng và hướng dẫn Khách hàng hoàn thành hồ sơ khiếu nại.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

- Trong bất kỳ trường hợp nào, PHÚC AN TECH hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên, hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ Điều Khoản Dịch Vụ này vì lý do vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virus máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi;

- Trong bất kỳ trường hợp nào, PHÚC AN TECH, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Khách hàng thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên PHÚC AN TECH;

- Khách hàng đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, PHÚC AN TECH không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của bất kỳ khách hàng khác;

- PHÚC AN TECH không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Khách hàng và Khách hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng PHÚC AN TECH khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Khách hàng;

- PHÚC AN TECH sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng rõ ràng miễn trừ và giải phóng PHÚC AN TECH khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mua Sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào;

- Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này, Khách hàng miễn trừ PHÚC AN TECH khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn do Khách hàng vi phạm các Điều khoản của Điều Khoản Dịch Vụ này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Khách hàng, Khách hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính, PHÚC AN TECH không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Khách hàng.

6. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

- Khách hàng cam kết tuân thủ đúng các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này và các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này (nếu có). Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc giao kết mua bán Sản phẩm tại PHÚC AN TECH;

- Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này thì PHÚC AN TECH có quyền:

   + Đơn phương chấm dứt quan hệ mua bán Sản phẩm với Khách hàng;

   + Buộc Khách hàng bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Khách hàng (nếu có).

7. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- PHÚC AN TECH có thể thay đổi Điều Khoản Dịch Vụ vì các lý do hợp lý bao gồm cải thiện các tính năng dịch vụ, tuân thủ quy định pháp luật. Khi PHÚC AN TECH tiến hành các thay đổi như vậy, PHÚC AN TECH sẽ thông báo cho Khách hàng. Trường hợp PHÚC AN TECH thông báo cho Khách hàng trước khi thay đổi và sau khi thông báo nếu Khách hàng không có ý kiến phản hồi trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo gửi đi sẽ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận những thay đổi đó;

- Điều Khoản này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Các bên liên quan đến vấn đề trong Điều Khoản Dịch Vụ và thay thế toàn bộ sự hiểu biết hoặc cam kết trước đó dù bằng lời nói hay văn bản giữa Các bên;

- Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ bị tuyên bố vô hiệu vì bất kỳ lý do nào, phần bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng tới các điều khoản còn lại của Điều Khoản Dịch Vụ;

- PHÚC AN TECH có thể chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ và bất kỳ quyền nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ, một phần hay toàn bộ, và PHÚC AN TECH cũng có thể ủy quyền thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Dịch Vụ. Khách hàng không được chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ dù một phần hay toàn bộ cũng như không được chuyển nhượng hay cấp phép lại các quyền của Khách hàng theo Điều Khoản Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào;

- Các bất đồng, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được Các Bên nỗ lực thương lượng, trao đổi để giải quyết. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận, những bất đồng, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của Trung tâm này;

- Điều Khoản Dịch Vụ (và bất kỳ tranh chấp/khiếu nại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ) phải tuân thủ quy định tại PHÚC AN TECH và quy định pháp luật Việt Nam.