thietbiphucan.vn

Xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy khô

Trong quá trình chế biến gỗ dăm từ nguyên liệu đa phần các xí nghiệp sử dụng các máy băm tạo ra các loại dăm gỗ tươi kích thước từ 1 đến 5 cm và tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu, nhưng hầu hết các đối tác này đều tính giá dựa trên trọng lượng dăm gỗ đã sấy khô, nghĩa là dăm gỗ đã được đưa vào Tủ Sấy đối lưu có lập trình gia nhiệt cho đến khi khối lượng không đổi sau đó người ta lấy khối lượng ban đầu trừ đi giá trị độ ẩm có trong nguyên liệu gỗ dăm để tính giá thành, để xác định độ ẩm gỗ dăm người ta dùng phương pháp sấy khô cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc:

-         Độ ẩm mẫu thử xác định từ khối lượng mất đi sau sấy khô của mẫu thử (khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105 độ).

2. Thiết bị:

-         Cân đo có độ chính xác 0.01g.

-         Tủ sấy hãng france-etuves có quạt thông gió, điều khiển duy trì ở nhiệt độ 105 độ C 

-         Khây bỏ mẫu thử.

3. Mẫu thử:

-        Gỗ dăm sạch.

4. Các tiến hành.

4.1. Cân mẫu thử trước khi sấy:

-        Cân mẫu thử gỗ dăm ở trạng thái tự nhiên.

4.2. Sấy mẫu và cân.

-         Đặt các mẫu thử đã cân vào tủ sấy, sấy ở nhiệt độ 105 độ C trong vòng 16 tiếng, sau khi hoàn tất lấy ra cần thử lại, sau đó sấy mẫu lại 2 tiếng nữa và cân cho đến khi mẫu không còn thay đổi nữa.

5. Biểu thị kết quả.

Độ ẩm mẫu thử (H) tính theo % khối lượng, xác định theo công thức: H% = ((W1- W0)\ W1)*100%

                          Trong đó: H% :độ ẩm sau khi sấy

    W1: khối lượng mẫu trước khi sấy.

     W0: khối lượng sau khi sấy.